European Champion Florentia Loizidou with Filippos